IPA Cooli magyar logó sor 1

              HUHR/1101/1.2.4/0007

A Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület számára megalakulása óta kiemelten fontos, hogy a gasztrokulturális örökség ápolásában, és a borturizmus komplex szolgáltatásában és kínálatában egyre nagyobb szerepet kapjanak a helyi termékek. Megtisztelő ezért számunkra, hogy az IPA CBC projekt keretében vezető kedvezményezettként  a különleges értékeket hordozó helyi termékekkel (élükön a kulennel) foglalkozó projektet bonyolíthattunk le. Köszönjük a bizalmat a döntéshozóknak, köszönjük a korrekt együttműködést horvátországi partnerünknek Jagodnjak Járásnak, és köszönjük a VÁTI munkatársainak a konstruktív segítségét, mellyel a projekt megvalósítása és elszámolása még eredményesebbé válhatott. Az emberi tevékenységnek és így a szőlőtermesztésnek, borászatnak több ezer éves tájban rögzült emlékei vannak. A körülöttünk lévő tér igen hosszú természettörténeti és ehhez képest rövidebb, de az emberi faj szempontjából mégis csak hosszú, több ezer éves antropogén fejlődés eredményeként alakult ki mai formájában. Ez az ember által igénybevett és „használt” kultúrtáj ezernyi érdekességet, óvni és megismerni érdemes értékeket hordoz. A kézzel fogható, látható és tapintható örökségeknél talán még fontosabb az a kulturális / szellemi örökség, melyet az itt élő, gazdálkodó, alkotó ember hordoz.  A mi közelítésünk és felfogásunk szerint a helyi termékekkel való foglalkozás (a helyi termékeknek turisztikai hasznosítása és a helyi termék előállítók segítése) fő célja nem más, mint ennek az örökségi értékeket hordozó tevékenységnek a segítése a piaci pozíciójának javítása révén. Az örökség lényege megközelítésünk szerint abban  rejlik, hogy mit jelent az a ma embere számára. Ezért nem az évszázadokkal ezelőttit kell utánozni, hanem ezekből a ma ember számára fontos, különleges, egészséges, értékeket képviselő dolgokat újra felfedezni, és a hétköznapok során hasznosítani. Számos jel arra mutat, hogy a COOL!N elnevezésű projektünk jó időben valósulhatott meg.  A globalizációval szemben érezhető trend  a tudatos fogyasztói magatartás kialakulása, és a helyi gasztronómiai értékek felé fordulás. A fenntartható fejlődés elveinek érvényesülése is mind jobban megfigyelhető a fogyasztói szokások változásában.

Ezen pozitív folyamatok érezhetően növelik a helyi termékek iránti keresletet, és javítják a helyi termékeket előállítók piaci pozícióját. Őszintén reméljük, hogy tanulmány kötetünkkel és az egyesületünk tevékenységével magunk is szolgálni és segíteni tudjuk ezt a folyamatot.

Dr. Gonda Tibor
elnök
Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület

 

 

 

IPA Cooli magyar logó sor 2